My Page

Quản lý đặt hàng và giao hàng

Các bước tiến hành đặt hàng
 • 0
  Tiếp nhận đơn hàng
  Có thể hủy đơn hàng
  trong khi chờ thanh toán
 • 0
  Hoàn tất đặt hàng
  Có thể hủy đơn hàng khi đã hoàn tất thanh toán hoặc
  hoặc thanh toán đã được xác nhận.
 • 0
  Chuẩn bị giao hàng
  Sản phẩm đang được chuẩn bị giao
  không thể hủy đơn hàng.
 • 0
  Hoàn tất giao hàng
  không thể hủy đơn hàng.
  Có thể đổi hoặc hoàn tiền trong vòng
  7 ngày kể từ ngày hoàn tất giao hàng.
Chi tiết đặt hàng
Ngày đặt hàng Số đơn đặt hàng Thành phần sản phẩm Số tiền thanh toán cuối cùng Nội dung xử lý
Ngày đặt hàng 2022-07-06 09:46 Số đơn đặt hàng O000002435 Thành phần sản phẩm [뱅골프] Light plus (Blue) 뱅드라이버 (초경량 + 극초고반발) 남성용드라이버 외1 개 Số tiền thanh toán cuối cùng 5,400,000Won tình trạng xử lý Hoàn tất hủy đặt hàng
Ngày đặt hàng 2022-06-23 09:48 Số đơn đặt hàng O000002428 Thành phần sản phẩm [뱅골프] Longdistance 470 초고반발 뱅드라이버 남성용/여성용 Số tiền thanh toán cuối cùng 1,700,000Won tình trạng xử lý Hoàn tất hủy đặt hàng
Ngày đặt hàng 2021-08-30 15:20 Số đơn đặt hàng O000001686 Thành phần sản phẩm [뱅골프] DRIVER Head Cover Số tiền thanh toán cuối cùng 30,000Won tình trạng xử lý Hoàn tất hủy đặt hàng
Ngày đặt hàng 2021-06-23 16:49 Số đơn đặt hàng O000001613 Thành phần sản phẩm [뱅골프] Light premium (Red) 뱅드라이버 (초경량 + 극초고반발) Số tiền thanh toán cuối cùng 3,700,000Won tình trạng xử lý
Ngày đặt hàng 2021-05-25 23:26 Số đơn đặt hàng O000001445 Thành phần sản phẩm [뱅골프] Longdistance 초고반발 뱅우드 Số tiền thanh toán cuối cùng 1,100,000Won tình trạng xử lý
Ngày đặt hàng 2021-05-25 23:24 Số đơn đặt hàng O000001443 Thành phần sản phẩm [뱅골프] Longdistance 초고반발 뱅우드 Số tiền thanh toán cuối cùng 1,100,000Won tình trạng xử lý
Ngày đặt hàng 2021-05-25 23:24 Số đơn đặt hàng O000001441 Thành phần sản phẩm [뱅골프] Longdistance 초고반발 뱅우드 Số tiền thanh toán cuối cùng 1,100,000Won tình trạng xử lý