My Page

Thông tin gậy của tôi

Tên sản phẩm Phân loại Số sê-ri Thông số kỹ thuật Yêu cầu

[뱅골프] 뱅 Light plus (Pink) 뱅드라이버 (초경량 + 극초고반발) 여성용드라이버

DRIVER 1412300001001
  • Loft: 10
  • Độ cứng của cán(FLEX): L1
  • Chiều dài(Length): 0.00
  • Swing Weight(SW):
  • Trọng lượng xoay(Weight):