Thương hiệu dành cho 0,1% tầng lớp thượng lưu

Công nghệ tối ưu hóa gậy golf

Thông qua phân tích chính xác cú swing của mỗi khách hàng, chúng tôi tạo ra chiếc gậy golf được tối ưu hóa nhất từ lúc mang gậy, chỉnh sửa thông số kỹ thuật của gậy cho đến các bài học kỹ thuật đánh g

Đi đến để xem thêm

Thương hiệu dành cho 0,1% tầng lớp thượng lưu

Light PLUS
Hybrid IRON

Hybrid IRON có trọng lượng nhẹ nhất thế giới và hệ số hồi phục cao nhất thế giới

Đi đến để xem thêm

Thương hiệu dành cho 0,1% tầng lớp thượng lưu

Light PLUS WOOD

WOOD có trọng lượng nhẹ nhất thế giới và hệ số hồi phục cao nhất thế giới

Đi đến để xem thêm

Thương hiệu dành cho 0,1% tầng lớp thượng lưu

Best 100 Golf Teachers

Các golf thủ hàng đầu trong nước sẽ tạo ra chiếc gậy golf tối ưu hóa cho khách hàng bằng các phân tích khoa học tiên tiến.

Đi đến để xem thêm

BANG – Thương hiệu dành cho 0,1% tầng lớp thượng lưu

Light EMPEROR I DRIVER

Light Driver có trọng lượng nhẹ nhất thế giới và hệ số hồi phục cao nhất thế giới

Đi đến để xem thêm

Best Golf Teachers

Các golf thủ hàng đầu trong nước sẽ tạo ra chiếc gậy golf tối ưu hóa cho khách hàng bằng các phân tích khoa học tiên tiến.

이병윤(600x720)_210421.jpg

Byeongyun.Lee pro

Byeongyun.Lee

박소영(600x720)_210421.jpg
KLPGA

Soyoung.Park pro

Soyoung.Park

김홍기(600x720)_230316.jpg

HONGGI.KIM pro

HONGGI.KIM

조영란(600x720)_210421.jpg
KLPGA

YEONGRAN.CHO pro

YEONGRAN.CHO

Find your Club

  • FOR WOMAN
  • FOR A LEFT-HAND
  • Thông báo
  • Tin tức truyền thông